European Media Partner

Mooi en rustiek wonen op Landgoed Wickevoort in de Haarlemmermeer

In en om het oudste bos van de Haarlemmermeer wordt momenteel gestart met de aanleg van Landgoed Wickevoort. Hier wordt een buitengewone woonlocatie gerealiseerd waar  liefhebbers die graag meer buiten willen zijn hun hart kunnen ophalen.

“In 2012 is al gestart met het maken van het plan voor Wickevoort”, vertelt Geer Karman, gebiedsontwikkelaar bij AM. “Het was belangrijk dat het plan voor de woonwijk op een goede manier kon samengaan met de epilepsie instelling SEIN die op het terrein is en blijft gevestigd. Zo kunnen bewoners van de instelling en de woonwijk (vanaf nu te noemen landgoed) bijvoorbeeld ook genieten van de paardenmanege en helpen op de stadsboerderij.” 


Landgoed 

Het mooie landschap is nu al aanwezig, vertelt Ton Venhoeven, directeur van VerhoevenCS. “Dat betekent dat we ook veel bomen en hagen willen behouden en daaromheen de plannen maken.” Karman: “Het plan is gewonnen via een competitie waarin we een aantal beloften hebben gedaan, die we ook zeker willen en gaan nakomen. De afspraken gemaakt met SEIN zijn heel belangrijk en we besteden ook volop aandacht aan duurzaamheid en energie neutrale woningen. Flexibiliteit is ook heel belangrijk, omdat het plan meer dan acht jaar geleden is opgestart, moet je mee kunnen met de veranderende woonwensen. Het streven is niet het maken van een woonwijk, maar een landgoed, waar de natuur en sociale voorzieningen centraal staan, die voor iedereen toegankelijk zijn.”


Centraal in het landgoed is de stadsboerderij Hoeve Wickevoort, die de beschikking krijgt over drie hectare grond verspreid over het landgoed. Bewoners van Wickevoort krijgen onder andere de mogelijkheid een abonnement bij de stadsboer te sluiten voor de zelfoogst van gezond voedsel en kunnen kinderen educatie krijgen over hoe de stadsboeren hun producten verbouwen.


Community 

Een belangrijk onderdeel van Landgoed Wickevoort is de Wickevoorter community, vertelt Gert-Jan Pappot, verkoopmanager bij AM. “We willen graag een actieve community creëren met een pick-up point voor pakjes om de wijk zoveel mogelijk autovrij te houden. Zo zijn er Wickevoorter elektrische deelauto’s en deelgereedschap en een Wickevoorter community app die het mogelijk maakt elkaar vrijblijvend op te zoeken, om samen te fietsen, te klussen, te golfen of samen te joggen. Maar waar ook een mooie rol is weggelegd voor de Wickevoorter Stadsboeren én voor de bewoners van zorglocatie SEIN. Er is daarom ook een eigen beheervereniging Landgoed Wickevoort, waar alle bewoners lid van zijn en er is een eigen parkbeheerder. De parkbeheerder stimuleert en ondersteunt bewoners om met elkaar initiatieven te ondernemen die bijdragen aan meer zelfregie, waarmee het woonplezier en de leefbaarheid op Wickevoort wordt vergroot en er een uniek en buitengewoon woongebied ontstaat.


Natuur

Op het landgoed ligt het oudste bos van Haarlemmermeer zijnde een prachtige bosgordel met volgroeide bomen die over het landgoed slingert, aldus Bram Breedveld, landschapsarchitect van Landlab. “Bij het plan hoort ook de uitbreiding van deze bosgordel door het planten van nieuwe bomen. Zo ontstaat er een mooie mix van al bestaande hoge bomen en nieuw geplante bomen. Daarnaast planten we heel bewust gemengde hagen van diverse hoogten. Uit onderzoek blijkt namelijk  dat gemengde hagen bijdragen aan de biodiversiteit.” Karman: “Van de bewoners vragen we om ervoor te zorgen dat de natuur blijft zoals het is. In het plan is vastgelegd dat de tuinen maximaal groen blijven met minimale toepassing van bestrating ook om er voor te zorgen dat er een goede klimaatadaptie ontstaat. Bij aankoop van een woning verstrekken we de bewoners informatie en suggesties om de tuin op een natuurvriendelijke manier in te delen.” Breedveld: “Bovendien is de verwachting dat men in de toekomst minder met de auto gaat rijden. In het plan is er dan ook de mogelijkheid om een aantal parkeerplaatsen – die dan mogelijk overbodig zijn – om te zetten naar groenvoorzieningen. Er is op het landgoed niet gekozen voor een traditionele straatindeling met een weg waarlangs geparkeerd kan worden en ook de trottoirs liggen, maar voor een indeling waarbij we langzaamverkeer zoals voetgangers en fietsen scheiden van het autoverkeer.  Hierdoor ontstaan er mooie en veilige  fiets- en wandelroutes die verbonden zijn met de fiets en wandelroutes buiten het landgoed.”


Voor iedereen 

“We noemen het project een landgoed, maar dit landgoed is er niet alleen voor de happy few, maar echt voor iedereen. Van vrije sector huur, sociale huur tot aan koopwoningen in kleine rijtjes, half vrijstaande en vrijstaande woningen en appartementen, in verschillende groottes, het is er allemaal, voor iedere portemonnee. Zo is er voor elke natuurliefhebber een geschikte woning op het landgoed. Van de  gezinnen met jonge of oudere kinderen die graag in het groen wil gaan wonen tot aan actieve jonge ouderen die graag buiten zijn.”


Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles